Chăm sóc khách hàng

Chế độ bảo hành kép đang được áp dụng cho tất cả khách hàng của Thế Giới Bếp, đây là chế độ chăm sóc đặc biệt không một đơn vị hay nhà cung cấp nào khác có thể có dịch vụ này. (Khách Hàng được bảo hành sản phẩm tại Công Ty TNHH Thế Giới Bếp và nhà cung cấp chính hãng khi mua các sản phẩm tại Thế Giới Bếp HCM).