Dịch vụ giao hàng

Giao hàng miễn phí  phạm vi dưới 10km trong thành phố.
Phí lắp đặt tùy vào đơn hàng.